Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom otrzymał w 1965 roku. Swoje prace prezentował w czołowych galeriach - Galerii Foksal, Galerii Zapiecek na warszawskim Starym Mieście, Galerii Rzeźby, Galerii DAP - Domu Artysty Plastyka w Warszawie, Galerii Biblioteka i Galerii Stefana Szydłowskiego w Warszawie, oraz zagranicą. Obrazy Narkiewicza znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Galerii Foksal, oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

27
Edward NARKIEWICZ (1938 Troki - 2007 Troki)

Nocne wędrówki, 1989 r.

olej/płótno, 47 x 60 cm
opisany na odwrociu: 'EDWARD NARKIEWICZ | "NOCNE WĘDRÓWKI 1989 | (60 x 47) cm. | OLEJ + PŁÓTNO'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom otrzymał w 1965 roku. Swoje prace prezentował w czołowych galeriach - Galerii Foksal, Galerii Zapiecek na warszawskim Starym Mieście, Galerii Rzeźby, Galerii DAP - Domu Artysty Plastyka w Warszawie, Galerii Biblioteka i Galerii Stefana Szydłowskiego w Warszawie, oraz zagranicą. Obrazy Narkiewicza znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Galerii Foksal, oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.