SZLAGA RADOSŁAW

Praca prezentowana na wystawie "Hidden" w BWA Wrocław, 2009.

Urodzony w 1979 roku w Gliwicach. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończył poznańską ASP na wydziale malarstwa, uzyskał dyplom z wyróżnienie, w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego. Jest współzałożycielem poznańskiej grupy artystycznej PENERSTWO. Zwycięzca Kompasu Młodej Sztuki w 2012 roku, zaliczany do grona najciekawszych malarzy młodego pokolenia. Zajmuje się rysunkiem, grafikę, jest twórcą instalacji. Artysta posługuje się odrębnym językiem malarskim, echa modernizmu, kolonializmu są emblematyczne dla jego twórczości. Wystawy indywidualne artysty miały miejsce m.in. w Brukseli, Paryżu i Detroit.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

35
Radek SZLAGA (ur. 1979)

Nivea, 2005,

olej na płótnie, 50 x 50 cm,
sygn. centralnie 'PAN RDK | *NIVEA* | R. SZLAGA | 2005'


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

SZLAGA RADOSŁAW

Praca prezentowana na wystawie "Hidden" w BWA Wrocław, 2009.

Urodzony w 1979 roku w Gliwicach. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończył poznańską ASP na wydziale malarstwa, uzyskał dyplom z wyróżnienie, w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego. Jest współzałożycielem poznańskiej grupy artystycznej PENERSTWO. Zwycięzca Kompasu Młodej Sztuki w 2012 roku, zaliczany do grona najciekawszych malarzy młodego pokolenia. Zajmuje się rysunkiem, grafikę, jest twórcą instalacji. Artysta posługuje się odrębnym językiem malarskim, echa modernizmu, kolonializmu są emblematyczne dla jego twórczości. Wystawy indywidualne artysty miały miejsce m.in. w Brukseli, Paryżu i Detroit.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.