PROWENIENCJA:
- rodzina artysty

50
Janusz Maria BRZESKI (1907 - 1957)

Nike - projekt plakatu

technika mieszana, płyta
75,8 x 56,5 cm

Zobacz katalog

Krakowski Dom Aukcyjny

III Aukcja Dzieł Sztuki

26.05.2020

19:30

Sprzedane 1 500 zł (1 845 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 500 zł
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PROWENIENCJA:
- rodzina artysty