Ukończył Akademię Sztuki w Berlinie, Akademię Sztuki w Weimarze oraz studiował w Akademii Julian w Paryżu. Od 1913 roku związany był z kręgiem ekpresjonistycznej awangardy niemieckiej - Die Brücke (Berlin) oraz Der Blaue Reiter (Monachium). Od 1917 roku tworzył prace w nurcie dadaizmu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

21
Hans RICHTER (1888 Berlin - 1976 Locarno)

Neuer Edelstein für Fuse, 1967 r.

kredka, ołówek, pastel/papier, 14 x 14 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'HR 67'
opisany na odwrociu: 'Neuer Edelstein | für Fuse | Hans Richter | 67'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończył Akademię Sztuki w Berlinie, Akademię Sztuki w Weimarze oraz studiował w Akademii Julian w Paryżu. Od 1913 roku związany był z kręgiem ekpresjonistycznej awangardy niemieckiej - Die Brücke (Berlin) oraz Der Blaue Reiter (Monachium). Od 1917 roku tworzył prace w nurcie dadaizmu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.