016
Naśladowca Antona Mirou

PEJZAŻ Z PASTERZEM NA DRODZE, 1 poł. XVIII w.
Olej, płótno dublowane; 54 x 72 cm

Zobacz katalog

OSTOYA

204 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

24.07.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 8 000 - 10 000 zł