Frantis Diderik Boe był norweskim malarzem (1820-1891), uczniem Akademii kopenhaskiej. Malował przede wszystkim mar-twe natury, pejzaże i portrety. Wiele jego dzieł ma mały format i reprezentuje wysoki poziom umiejętności naśladowania mistrzów dawnych epok. Obecny stan wiedzy jednak nie pozwala na przypisanie autorstwa omawianego obrazu F.D. Boe (…). Uzyskanie tych informacji (…) miało-by istotny, pozytywny wpływ na rynkową wartość tego dzieła, mimo, że artysta ten jest mało znany badaczom malarstwa europejskiego. Obrazy tego malarza osiągają znaczące notowania na europejskim rynku antykwarycznym.

76
NAŚLADOWCA ADRIAENA VAN OSTADE, XIX w.

FRANTIS DIDERIK BOE?
CHŁOPSKA NARADA
Olej, deska;
22,6 (22,3) x 28 cm
Na odwrocie po środku napis czarną farbą: Ostade | A. D. | 1640. Obok część usuniętej nalepki papierowej z napisem na maszynie w języku skandynawskim (?):
… ge…maleje… | …ra…interiörer i…| …. melninar känne…| …one.
Obok nalepka, tzw. "rewindykacyjna", używana od poł. lat 40-tych XX w. w powojennej Polsce,ząbkowana, z niebieskim szlaczkiem. Na niej napis czarnym atramentem:3400/Boe | inter…ör oraz ołówkiem: IvO.
Stan zachowania: obraz po konserwacji.

Za opinią Marii Kluk

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Frantis Diderik Boe był norweskim malarzem (1820-1891), uczniem Akademii kopenhaskiej. Malował przede wszystkim mar-twe natury, pejzaże i portrety. Wiele jego dzieł ma mały format i reprezentuje wysoki poziom umiejętności naśladowania mistrzów dawnych epok. Obecny stan wiedzy jednak nie pozwala na przypisanie autorstwa omawianego obrazu F.D. Boe (…). Uzyskanie tych informacji (…) miało-by istotny, pozytywny wpływ na rynkową wartość tego dzieła, mimo, że artysta ten jest mało znany badaczom malarstwa europejskiego. Obrazy tego malarza osiągają znaczące notowania na europejskim rynku antykwarycznym.