„Dzieła artysty stanowią odrębną kategorię w sztuce, są różnorakie, zarówno tradycyjne, jak i pełne nietypowych poszukiwań. Mimo wielu prób klasyfikowani i przypisywania ich w sposób pośredni, jednak nie mieszczą się w modnych kierunkach współczesnego malarstwa polskiego – malarstwie materii, abstrakcji, w sztuce znaków bliskiej kaligrafii czy minimalizmie”.

– IWONA SZMELTER

W 1951 ukończył malarstwo w krakowskiej ASP w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki. Jako student zadebiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w latach 1948-49. Od 1962 jest członkiem Grupy Krakowskiej. W 1974 podjął pracę pedagogiczną w warszawskiej ASP, a w latach 1987-90 był rektor tej uczelni. W 1984 otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa. W 1995 w warszawskiej Zachęcie miała miejsce monograficzna wystawa prac artysty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

330
Jan TARASIN (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)

"Narodziny przedmiotów", 1997 r.

olej/płótno, 89 x 130 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jan Tarasin 97'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN TARASIN | 1997 | "NARODZINY PRZEDMIOTÓW"'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Dzieła artysty stanowią odrębną kategorię w sztuce, są różnorakie, zarówno tradycyjne, jak i pełne nietypowych poszukiwań. Mimo wielu prób klasyfikowani i przypisywania ich w sposób pośredni, jednak nie mieszczą się w modnych kierunkach współczesnego malarstwa polskiego – malarstwie materii, abstrakcji, w sztuce znaków bliskiej kaligrafii czy minimalizmie”.

– IWONA SZMELTER

W 1951 ukończył malarstwo w krakowskiej ASP w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki. Jako student zadebiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w latach 1948-49. Od 1962 jest członkiem Grupy Krakowskiej. W 1974 podjął pracę pedagogiczną w warszawskiej ASP, a w latach 1987-90 był rektor tej uczelni. W 1984 otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa. W 1995 w warszawskiej Zachęcie miała miejsce monograficzna wystawa prac artysty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.