POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Paryż
kolekcja prywatna, Warszawa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

27
Jan LEBENSTEIN (1930-1999)

Napój, 1974

gwasz, kredka, tusz/papier , 63 x 49 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Lebenstein 74'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Sprzedane 26 000 zł (32 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 28 000 - 40 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Paryż
kolekcja prywatna, Warszawa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.