W latach 1928-33 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem profesorów Włodzimierza Jareckiego, Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza i Fryderyka Pautscha. Pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w Pałacu Sztuki w Krakowie w 1937 roku. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wstąpił do Armii Polskiej generała Andersa. Został przydzielony do polowej drukarni wydającej tygodnik "Orzeł Biały" a później do sekcji graficznej Oddziału Oświaty II Korpusu w Neapolu. Po zakończeniu wojny pozostał w Rzymie i wziął udział w pracach założycielskich międzynarodowego stowarzyszenia artystów Circolo Artistico Internazionale. Później wyjechał do Wielkiej Brytanii. Powrócił do Polski w czerwcu 1947 roku. W 1975 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

52
Stanisław WESTWALEWICZ (1906 - 1997)

Nagietki , 1986 r.

olej/płótno, 37 x 46,8 cm
sygnowany p.g.: 'S. Westwalewicz' i datowany p.d.: '1986'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1928-33 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem profesorów Włodzimierza Jareckiego, Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza i Fryderyka Pautscha. Pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w Pałacu Sztuki w Krakowie w 1937 roku. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wstąpił do Armii Polskiej generała Andersa. Został przydzielony do polowej drukarni wydającej tygodnik "Orzeł Biały" a później do sekcji graficznej Oddziału Oświaty II Korpusu w Neapolu. Po zakończeniu wojny pozostał w Rzymie i wziął udział w pracach założycielskich międzynarodowego stowarzyszenia artystów Circolo Artistico Internazionale. Później wyjechał do Wielkiej Brytanii. Powrócił do Polski w czerwcu 1947 roku. W 1975 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.