POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Rempex, Warszawa, wrzesień 2008

WYSTAWIANY:
Kalisz i okolice w malarstwie i rysunku M. Dobriaka, Muzeum Ziemi Kaliskiej, 4 IX 1957 - 6 X 1957

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

084
Michał DOBRIAK (1904-2001)

"Nad Prosną", 1950

olej/sklejka, 106 x 122 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'M. Dobriak 1950'
na odwrociu papierowe nalepki: Związku Polskich Artystów Plastyków z Poznania, wystawowa Muzeum Ziemi Kaliskiej z opisem obrazu obrazu i danymi adresowymi malarza, z numerem inwentarzowym Muzeum Ziemi Kaliskiej, z domu aukcyjnego Rempex oraz fragmenty nalepek transportowych

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Rempex, Warszawa, wrzesień 2008

WYSTAWIANY:
Kalisz i okolice w malarstwie i rysunku M. Dobriaka, Muzeum Ziemi Kaliskiej, 4 IX 1957 - 6 X 1957

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.