034
Henryk KRYCH (1905-1980)

Nad morzem

olej, płótno; 50 x 61 cm

Na odwrocie na krośnie malarskim napis: NAD MORZEM; poniżej na płótnie nr 20A; oraz na krośnie malarskim nalepka zakładu stolarskiego Benedykta Bączyka w Łodzi

Zobacz katalog

Warszawski Dom Aukcyjny

Aukcja 25 artystów

12.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 900 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite