Tematem obrazu Adama Setkowicza jest zimowe polowanie, a właściwie scena tuż przed wyruszeniem na łowy. Głównym elementem kompozycji jest grupa myśliwych stojąca obok dwóch zaprzęgniętych w sanie koni. Rozmawiający mężczyźni ogrzewają swoje dłonie przy rozpalonym na polanie ognisku, towarzyszą im gotowe do nagonki psy myśliwskie. Na dalszym planie, po prawej stronie pracy widoczne są kolejne sanie i oczekujący na kompanów kolejni myśliwi. Obraz został namalowany na charakterystycznym dla twórczości Adama Setkowicza, wydłużonym horyzontalnie, „dywanowym” formacie płótna. W pracy wyczuwalne są echa inspiracji sztuką Juliana Fałata.

30
Adam SETKOWICZ (1876 Kraków - 1945 Kraków)

Na polowaniu

olej, płótno (dublowane)
47 x 97 cm
sygn. l.d.: „A. Setkowicz”

Zobacz katalog

Krakowski Dom Aukcyjny

III Aukcja Dzieł Sztuki

26.05.2020

19:30

Sprzedane 9 500 zł (11 210 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł

Tematem obrazu Adama Setkowicza jest zimowe polowanie, a właściwie scena tuż przed wyruszeniem na łowy. Głównym elementem kompozycji jest grupa myśliwych stojąca obok dwóch zaprzęgniętych w sanie koni. Rozmawiający mężczyźni ogrzewają swoje dłonie przy rozpalonym na polanie ognisku, towarzyszą im gotowe do nagonki psy myśliwskie. Na dalszym planie, po prawej stronie pracy widoczne są kolejne sanie i oczekujący na kompanów kolejni myśliwi. Obraz został namalowany na charakterystycznym dla twórczości Adama Setkowicza, wydłużonym horyzontalnie, „dywanowym” formacie płótna. W pracy wyczuwalne są echa inspiracji sztuką Juliana Fałata.