Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to nowy rocznik wydawany nakładem MIIWŚ. Tematem przewodnim pierwszego numeru prezentowanego periodyku jest zbrodnia katyńska. Poruszono w nim m.in. kwestie pozostałości epistolograficznych po ofiarach zbrodni, zbiorów archiwów państwowych i rodzinnych, które dotyczą wydarzeń z 1940 r., o czym pisze m.in. Ewa Kowalska, czy temat filmów katyńskich, o których napisał Tadeusz Wolsza.

W czasopiśmie podzielonym na cztery działy tematyczne (Wokół zbrodni katyńskiej, Varia, Sprawozdania i Recenzje) znajdują się teksty nie tylko polskich autorów, ale również zagranicznych. Wśród nich znaleźli się Swiatoslaw Kulinok, Wiaczesław Selemeniew czy Włodzimierz Zdanowicz, którzy opisują doświadczenia związane z II wojną światową z perspektywy społeczeństwa białoruskiego. W numerze poruszono również zagadnienia lokalne – m.in. w tekście autorstwa Dmitriya Panto piszącego o działalności Lwa Charko w Gdańsku czy Jarosłwa Tuliszki, którego artykuł poświęcony jest udziałowi gdyńskich policjantów w obronie wybrzeża. Publikację wzbogaca materiał ilustracyjny: listy ofiar zbrodni katyńskiej, dokumenty i zdjęcia historyczne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z debiutującym czasopismem, odnosząc się przy tym do słów redaktora naczelnego „Wojny i Pamięci” – dr. hab. Grzegorza Berendta, prof. UG:

[…] obowiązkiem nas, współczesnych, jest przyjęcie sztafety opowieści ostrzeżenia o tym, do czego są zdolni ludzie, stawiający siebie w miejsce Boga. Zasługują na to ci wszyscy, którzy padli ofiarą agresorów oraz ludobójców, i ci, którzy stanęli na drodze agresji czy to w mundurach regularnej armii, czy w szeregach zbrojnej konspiracji, czy w końcu w swoim miejscu pracy, przyczyniając się do zwycięstwa nad III Rzeszą i jej europejskimi oraz azjatyckimi sojusznikami.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

099
Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

„Wojna i Pamięć” 2019, nr 1, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to nowy rocznik wydawany nakładem MIIWŚ. Tematem przewodnim pierwszego numeru prezentowanego periodyku jest zbrodnia katyńska. Poruszono w nim m.in. kwestie pozostałości epistolograficznych po ofiarach zbrodni, zbiorów archiwów państwowych i rodzinnych, które dotyczą wydarzeń z 1940 r., o czym pisze m.in. Ewa Kowalska, czy temat filmów katyńskich, o których napisał Tadeusz Wolsza.

W czasopiśmie podzielonym na cztery działy tematyczne (Wokół zbrodni katyńskiej, Varia, Sprawozdania i Recenzje) znajdują się teksty nie tylko polskich autorów, ale również zagranicznych. Wśród nich znaleźli się Swiatoslaw Kulinok, Wiaczesław Selemeniew czy Włodzimierz Zdanowicz, którzy opisują doświadczenia związane z II wojną światową z perspektywy społeczeństwa białoruskiego. W numerze poruszono również zagadnienia lokalne – m.in. w tekście autorstwa Dmitriya Panto piszącego o działalności Lwa Charko w Gdańsku czy Jarosłwa Tuliszki, którego artykuł poświęcony jest udziałowi gdyńskich policjantów w obronie wybrzeża. Publikację wzbogaca materiał ilustracyjny: listy ofiar zbrodni katyńskiej, dokumenty i zdjęcia historyczne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z debiutującym czasopismem, odnosząc się przy tym do słów redaktora naczelnego „Wojny i Pamięci” – dr. hab. Grzegorza Berendta, prof. UG:

[…] obowiązkiem nas, współczesnych, jest przyjęcie sztafety opowieści ostrzeżenia o tym, do czego są zdolni ludzie, stawiający siebie w miejsce Boga. Zasługują na to ci wszyscy, którzy padli ofiarą agresorów oraz ludobójców, i ci, którzy stanęli na drodze agresji czy to w mundurach regularnej armii, czy w szeregach zbrojnej konspiracji, czy w końcu w swoim miejscu pracy, przyczyniając się do zwycięstwa nad III Rzeszą i jej europejskimi oraz azjatyckimi sojusznikami.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.