Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, z urodzenia Gdańszczanka.
Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. W wolnych chwilach miłośniczka fotografii jako formy uchwycenia
czasu zatrzymanego w przestrzeni. Swoją inwencję artystyczną ogranicza jednak do „dwuwymiarowego ładu’’,
łącząc wiele technik malarskich z plastycznością rysunku oraz szczegółowością i lekkością grafiki.

Wystawy autorskich prac oraz wernisaże w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku utwierdziły Alicję
w przekonaniu o słuszności wyboru swoich priorytetów. Dodatkową motywacją stały się osiągnięcia
w ogólnopolskich konkursach, w tym między innymi 2. miejsce w konkursie „Szkice Architektoniczne”
na Międzynarodowych Targach BUDMA w Poznaniu. Wybrany przez NOT – Federację Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych w Gdańsku, projekt cyklu okładek dla krajowych wydawnictw technicznych
zainicjował współpracę z kolejnymi wydawnictwami.

U podstaw każdego jej projektu leży odręczny szkic – projekcja analitycznego sposobu postrzegania,
kojarzenia i syntezy - formy i obrazu. Nieskrępowana techniką i modelami, wizjonerska spontaniczność
i użyteczna kreatywność, to słowa klucze dla jej projektów!

Praca artystyczna jest dla Alicji pewnego rodzaju odskocznią od codziennych projektów architektonicznych.
To tu, za pośrednictwem synergii barw i faktury materiałów przekute zostają jej spostrzeżenia i zasoby
wizjonerskie, na właściwe jej temperamentowi i sposobowi percepcji świata obrazy. Daje to upust
nagromadzonym emocjom i pozwala na rozwijanie pasji jaką jest dla niej malarstwo.

Alicja Jaroszek brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym:

- Wernisaż prac pt. „ZMAGANIA POZORÓW’’ w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, 2017r.

- Pierwszy wernisaż prac, otwierający cykl wystaw prac studentów na Wydziale Architektury
Politechniki Białostockiej, 2017r.

- Wystawa prac w ramach współorganizowania Europejskich Dni Dziedzictwa w Socach wraz z Fundacją
"Ocalmy Soce i okolice od zapomnienia" oraz z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury, 2019r.

- Wystawa prac w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich laureatów konkursu
,,Szkice Architektoniczne’’ - edycja 2019 (Organizator konkursu: Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Partner konkursu: Izba Architektów RP), 2019r.

043
Alicja JAROSZEK (ur. 1996)

Monnike, 2020

akryl, płótno, 70 x 50 cm,
sygn. p.d.: Jaroszek A.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, z urodzenia Gdańszczanka.
Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. W wolnych chwilach miłośniczka fotografii jako formy uchwycenia
czasu zatrzymanego w przestrzeni. Swoją inwencję artystyczną ogranicza jednak do „dwuwymiarowego ładu’’,
łącząc wiele technik malarskich z plastycznością rysunku oraz szczegółowością i lekkością grafiki.

Wystawy autorskich prac oraz wernisaże w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku utwierdziły Alicję
w przekonaniu o słuszności wyboru swoich priorytetów. Dodatkową motywacją stały się osiągnięcia
w ogólnopolskich konkursach, w tym między innymi 2. miejsce w konkursie „Szkice Architektoniczne”
na Międzynarodowych Targach BUDMA w Poznaniu. Wybrany przez NOT – Federację Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych w Gdańsku, projekt cyklu okładek dla krajowych wydawnictw technicznych
zainicjował współpracę z kolejnymi wydawnictwami.

U podstaw każdego jej projektu leży odręczny szkic – projekcja analitycznego sposobu postrzegania,
kojarzenia i syntezy - formy i obrazu. Nieskrępowana techniką i modelami, wizjonerska spontaniczność
i użyteczna kreatywność, to słowa klucze dla jej projektów!

Praca artystyczna jest dla Alicji pewnego rodzaju odskocznią od codziennych projektów architektonicznych.
To tu, za pośrednictwem synergii barw i faktury materiałów przekute zostają jej spostrzeżenia i zasoby
wizjonerskie, na właściwe jej temperamentowi i sposobowi percepcji świata obrazy. Daje to upust
nagromadzonym emocjom i pozwala na rozwijanie pasji jaką jest dla niej malarstwo.

Alicja Jaroszek brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym:

- Wernisaż prac pt. „ZMAGANIA POZORÓW’’ w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, 2017r.

- Pierwszy wernisaż prac, otwierający cykl wystaw prac studentów na Wydziale Architektury
Politechniki Białostockiej, 2017r.

- Wystawa prac w ramach współorganizowania Europejskich Dni Dziedzictwa w Socach wraz z Fundacją
"Ocalmy Soce i okolice od zapomnienia" oraz z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury, 2019r.

- Wystawa prac w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich laureatów konkursu
,,Szkice Architektoniczne’’ - edycja 2019 (Organizator konkursu: Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Partner konkursu: Izba Architektów RP), 2019r.