"Zdjęcia można sprowadzić do gorzkiej erotycznej zabawy, ale to także według mnie ostry, zmysłowy krytycyzm. Zależało mi na tym, aby fotografie były niejednoznaczne, mimo że np. używam czytelnych rekwizytów. Zdjęcia wzbudzały emocje. Zostały nazwane np. gorszymi 'hustlerami'. Fotografie mnie pochłonęły, ale i zaniepokoiły, bo nie mogłam ich zakwalifikować, znaleźć podobnych".
EWA ŚWIDZIŃSKA


Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od początku lat 90. zajmuje się video-performansem, foto-performansem, performansem i fotografią. Brała udział w wielu spotkaniach i festiwalach performansu, m. in. w VII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Performance w Giswil w Szwajcarii i w II Dniach Sztuki Performance w Kijowie, a także w projektach poświęconych sztuce kobiet - m.in. „Kobieta o Kobiecie” w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej 2001, 2007, „Performance-esse” w Toruniu 2005. Jej wystąpienia, bliskie „klasycznemu”, skonceptualizowanemu performance ujawniają uwikłania współczesnej kobiety w różnego rodzaju dylematy. Prowadzi także autorskie warsztaty interdyscyplinarne. Jurorka Doliny Kreatywnej w dziedzinie Teatr w sezonie 2007/2008. Jej fotografie lub dokumentacje działań były publikowane m.in. w Magazynie Sztuki, Art& Business, Dekadzie Literackiej, Exit, Newsweeku oraz w książkach: Sztuka Kobiet, red. J. Ciesielska, A. Smalcerz, Bielsko-Biała 2000, Krzysztof Jurecki. Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Łódź 2007.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

47
Ewa ŚWIDZIŃSKA (ur. 1958, Milanówek)

"Mona (Lisa)", 2010 r.

C-Print/papier fotograficzny, 19 x 25 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Mona (Lisa) 2010 Ewa Świdzińska 06.01.2010'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Zdjęcia można sprowadzić do gorzkiej erotycznej zabawy, ale to także według mnie ostry, zmysłowy krytycyzm. Zależało mi na tym, aby fotografie były niejednoznaczne, mimo że np. używam czytelnych rekwizytów. Zdjęcia wzbudzały emocje. Zostały nazwane np. gorszymi 'hustlerami'. Fotografie mnie pochłonęły, ale i zaniepokoiły, bo nie mogłam ich zakwalifikować, znaleźć podobnych".
EWA ŚWIDZIŃSKA


Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od początku lat 90. zajmuje się video-performansem, foto-performansem, performansem i fotografią. Brała udział w wielu spotkaniach i festiwalach performansu, m. in. w VII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Performance w Giswil w Szwajcarii i w II Dniach Sztuki Performance w Kijowie, a także w projektach poświęconych sztuce kobiet - m.in. „Kobieta o Kobiecie” w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej 2001, 2007, „Performance-esse” w Toruniu 2005. Jej wystąpienia, bliskie „klasycznemu”, skonceptualizowanemu performance ujawniają uwikłania współczesnej kobiety w różnego rodzaju dylematy. Prowadzi także autorskie warsztaty interdyscyplinarne. Jurorka Doliny Kreatywnej w dziedzinie Teatr w sezonie 2007/2008. Jej fotografie lub dokumentacje działań były publikowane m.in. w Magazynie Sztuki, Art& Business, Dekadzie Literackiej, Exit, Newsweeku oraz w książkach: Sztuka Kobiet, red. J. Ciesielska, A. Smalcerz, Bielsko-Biała 2000, Krzysztof Jurecki. Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Łódź 2007.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.