Absolwentka PWSSP w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz, w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Andrzeja Kurzawskiego oraz wystawienniczej Stanisława Zamecznika. Kształciła się również na Wydziale Konserwacji Zabytków UMK w Toruniu. Jest wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz IAA/A/AP -UNESCO. Należy do Grup Twórczych działających przy OW ZPAP: Grafiteka, Grupa Hoovera, Międzynarodowy Ruch Artystyczny INTERFERENCE, czy Visual Dance. Jest założycielką i kuratorką wystaw Grupy Twórczej SYMFONIA zajmującej się malarstwem inspirowanym muzyką. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i na świecie. Obrazy Anny Foryckiej-Putiatyckiej znajdują się w instytucjach polskich oraz w zbiorach prywatnych w kraju i poza jego granicami. Posługuje się różnymi technikami: olej, giclee, w których łączy własne malarstwo, szkice graficzne, akwarele, archiwalne i współczesne własne fotografie z techniką cyfrową. Na uwagę zasługują również jej unikalne monotypie sygnowane suchym stemplem.

16
Anna FORYCKA-PUTIATYCKA (ur. 1948)

Modyfikacja, 2011

olej, płótno 50 x 100 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwentka PWSSP w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz, w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Andrzeja Kurzawskiego oraz wystawienniczej Stanisława Zamecznika. Kształciła się również na Wydziale Konserwacji Zabytków UMK w Toruniu. Jest wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz IAA/A/AP -UNESCO. Należy do Grup Twórczych działających przy OW ZPAP: Grafiteka, Grupa Hoovera, Międzynarodowy Ruch Artystyczny INTERFERENCE, czy Visual Dance. Jest założycielką i kuratorką wystaw Grupy Twórczej SYMFONIA zajmującej się malarstwem inspirowanym muzyką. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i na świecie. Obrazy Anny Foryckiej-Putiatyckiej znajdują się w instytucjach polskich oraz w zbiorach prywatnych w kraju i poza jego granicami. Posługuje się różnymi technikami: olej, giclee, w których łączy własne malarstwo, szkice graficzne, akwarele, archiwalne i współczesne własne fotografie z techniką cyfrową. Na uwagę zasługują również jej unikalne monotypie sygnowane suchym stemplem.