Prezentowany obraz Władysława Lipskiego przedstawia prostą scenę. Trzy osoby, z których jedna, stojąca pośrodku, trzyma modlitewnik bądź śpiewnik, odmawiają modlitwę. Przedstawienie grupy osób na ciemnym tle powoduje silniejsze skupienie uwagi na sytuacji. Postać kobiety jest bliska przedstawieniom modlących się staruszek z obrazów Rembrandta. Co charakterystyczne dla przedstawień modlitwy, wyobrażone osoby nie "szukają" wzroku widza.
Władysław Lipski był uczniem czołowego polskiego klasycysty - Aleksandra Kokulara. Swoje obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Był utalentowanym malarzem scen rodzajowych i portrecistą. Wiadomo o obrazie "Trzy głowy dziadów śpiewających kantyczki" (wystawiony w 1855 w TPSP), zapewne analogicznej kompozycji do tej prezentowanej w katalogu.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

54
Władysław LIPSKI (1824 Kalisz - 1873 Warszawa)

Modlitwa

olej/płótno, 61 x 74 cm
sygnowany p.g.: 'L'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany obraz Władysława Lipskiego przedstawia prostą scenę. Trzy osoby, z których jedna, stojąca pośrodku, trzyma modlitewnik bądź śpiewnik, odmawiają modlitwę. Przedstawienie grupy osób na ciemnym tle powoduje silniejsze skupienie uwagi na sytuacji. Postać kobiety jest bliska przedstawieniom modlących się staruszek z obrazów Rembrandta. Co charakterystyczne dla przedstawień modlitwy, wyobrażone osoby nie "szukają" wzroku widza.
Władysław Lipski był uczniem czołowego polskiego klasycysty - Aleksandra Kokulara. Swoje obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Był utalentowanym malarzem scen rodzajowych i portrecistą. Wiadomo o obrazie "Trzy głowy dziadów śpiewających kantyczki" (wystawiony w 1855 w TPSP), zapewne analogicznej kompozycji do tej prezentowanej w katalogu.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.