WZMIANKOWANY:
Ferdynand Ruszczyc - Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca,
Wilno, 1939, ss. 423, 444.
Dobrowolski T., Sztuka Młodej Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1963, s. 308.
Dobrowolski T., Sztuka polska, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1974, s. 620.
Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 - 1919, t.I, wyd. Secesja, Warszawa, 1994, s. 125, 137, 138.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2000, s. 311.
Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936. Życie i dzieło, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2002. s. 16.
Poradnik polskiego kolekcjonera, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, s.71.
Dzieje sztuki polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 209

12
Ferdynand RUSZCZYC (1870-1936)

MŁYN ZIMĄ, 1902

olej, płótno, 116 x 133 cm
sygn. l.d.: F. RUSZCZYC/ B. 1902

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja Mieczysława Patryarchy, Gliwice
kolekcja arcyksięcia Karola Stefana Habsburga, Galeria Arcyksiążęca w Żywcu
zakup od artysty

WYSTAWIANY:
Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, listopad-grudzień 1937.
Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936, Katalog wystawy pośmiertnej, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków, grudzień
1937 - styczeń 1938.
Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1964.

REPRODUKOWANY:
Ferdynand Ruszczyc - Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca, Wilno,
1939, s. 34, 425.
Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936. Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1966, il. 58, 120.
Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 - 1919, t.I, Wydawnictwo Secesja, Warszawa, 1994, il. 57.
Charazińska E., Micke-Broniarek E., Tyczyńska A., Polish Painting in private collections, Dom Aukcyjny Agra, Warszawa, 1995, s. 131.
Katalog Aukcji Dzieł Sztuki 28 lutego 1999, Dom Aukcyjny Polswiss Art, Warszawa, 1999, poz. 28.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, 1999, s.330.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2000, s. 311.
Kokoska B., Malarstwo polskie, wyd. Kluszczyński, Kraków, 2001, s. 236.
Poradnik polskiego kolekcjonera, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, s. 71.
Dzieje sztuki polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 209.
Kluszczyński R.J., Od Michałowskiego do Fangora - Nowoczesne malarstwo polskie, WBC, Kraków, 2016, s. 246.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WZMIANKOWANY:
Ferdynand Ruszczyc - Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca,
Wilno, 1939, ss. 423, 444.
Dobrowolski T., Sztuka Młodej Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1963, s. 308.
Dobrowolski T., Sztuka polska, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1974, s. 620.
Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 - 1919, t.I, wyd. Secesja, Warszawa, 1994, s. 125, 137, 138.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2000, s. 311.
Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936. Życie i dzieło, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2002. s. 16.
Poradnik polskiego kolekcjonera, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, s.71.
Dzieje sztuki polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 209