Tytułowe hasło z prezentowanego cyklu jest istotnym kluczem do zrozumienia zastosowanej przez artystę metafory, którą nazywa „czytaniem miasta”. Paryż to także, a może nawet przede wszystkim, złożony organizm tętniący labiryntami ulic, placów i parków, wypełnionych mówiących wszystkimi językami świata mieszkańców i turystów. Ujęcie tak wielowymiarowego, złożonego desygnatu wymagało wypracowania szczególnych środków wyrazu, zastosowania medium pozwalającego na przekazanie w ograniczonej przestrzeni płaskiego obrazu godnej tego zjawiska metafory. Obrazy i rysunki z cyklu „Metro” mają bardzo indywidualny, unikalny charakter. Odbiorca znajdzie w nich zarówno głęboki namysł bliski medytacji, jak i lekkość typową dla pospiesznych notatek z podróży. Artysta tak tłumaczy metaforyczny charakter cyklu: „Metro to podróż. Całe nasze życie jest podróżą. Nieustannie kroczymy w różnych kierunkach. Dążymy do szczęścia, miłości, spełnienia. Nasze spotkania z ludźmi, ważne sytuacje, zmiany życiowe są kolejnymi punktami na trasie tej podróży, są jak stacje metra. Tu wsiadamy, tam wysiadamy, przesiadamy się i jedziemy dalej… Moje prace symbolizują wędrówkę w głąb siebie, w przeszłość i przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości. W tej wędrówce nic nie jest oczywiste, wiele pozostaje przed nami ukryte”. Prezentowany na aukcji obraz „Mitterrand” z cyklu „Metro” należy do najnowszej, liczącej zaledwie kilka sztuk serii „minimalistycznej”. Po wielu latach poszukiwań artysta dociera w nim do najbardziej uproszczonej formy, jednocześnie po raz pierwszy tak wysoko podnosząc rangę pojedynczego znaku.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział malarstwa. W 1996 roku otrzymał Nagrod „Sztuki” za najlepszą pracę dyplomową 1996 roku wykonaną na ASP w Warszawie. Dyplom z Malarstwa i Sztuki w Przestrzeni Publicznej u prof. Mirosława Duchowskiego. Teoretyczna praca dyplomowa u dr Jerzego Łozińskiego. 1997–2007 Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

66
Piotr CZAJKOWSKI (ur. 1973, Łódź)

"Mitterand", z cyklu: "Metro", 2020

akryl/płótno, 140 x 140 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'CZAJ | KOW | SKI | 2020.'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PIOTR CZAJKOWSKI | "MITTERRAND" | 2020. | Cykl METRO'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Tytułowe hasło z prezentowanego cyklu jest istotnym kluczem do zrozumienia zastosowanej przez artystę metafory, którą nazywa „czytaniem miasta”. Paryż to także, a może nawet przede wszystkim, złożony organizm tętniący labiryntami ulic, placów i parków, wypełnionych mówiących wszystkimi językami świata mieszkańców i turystów. Ujęcie tak wielowymiarowego, złożonego desygnatu wymagało wypracowania szczególnych środków wyrazu, zastosowania medium pozwalającego na przekazanie w ograniczonej przestrzeni płaskiego obrazu godnej tego zjawiska metafory. Obrazy i rysunki z cyklu „Metro” mają bardzo indywidualny, unikalny charakter. Odbiorca znajdzie w nich zarówno głęboki namysł bliski medytacji, jak i lekkość typową dla pospiesznych notatek z podróży. Artysta tak tłumaczy metaforyczny charakter cyklu: „Metro to podróż. Całe nasze życie jest podróżą. Nieustannie kroczymy w różnych kierunkach. Dążymy do szczęścia, miłości, spełnienia. Nasze spotkania z ludźmi, ważne sytuacje, zmiany życiowe są kolejnymi punktami na trasie tej podróży, są jak stacje metra. Tu wsiadamy, tam wysiadamy, przesiadamy się i jedziemy dalej… Moje prace symbolizują wędrówkę w głąb siebie, w przeszłość i przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości. W tej wędrówce nic nie jest oczywiste, wiele pozostaje przed nami ukryte”. Prezentowany na aukcji obraz „Mitterrand” z cyklu „Metro” należy do najnowszej, liczącej zaledwie kilka sztuk serii „minimalistycznej”. Po wielu latach poszukiwań artysta dociera w nim do najbardziej uproszczonej formy, jednocześnie po raz pierwszy tak wysoko podnosząc rangę pojedynczego znaku.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział malarstwa. W 1996 roku otrzymał Nagrod „Sztuki” za najlepszą pracę dyplomową 1996 roku wykonaną na ASP w Warszawie. Dyplom z Malarstwa i Sztuki w Przestrzeni Publicznej u prof. Mirosława Duchowskiego. Teoretyczna praca dyplomowa u dr Jerzego Łozińskiego. 1997–2007 Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.