19
Konrad SRZEDNICKI (1894-1993)

Miscellanea, lata 50./60. XX w.

Teka 20 rysunków i grafik artysty.

Zobacz katalog

NAUTILUS

62. Aukcja Dzieł Sztuki

21.01.2021

20:00

Sprzedane 800 zł (960 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite