63
Alfons KARPIŃSKI (1875 - 1961)

MIMOZA

olej, tektura
49,8 x 69,4 cm
sygn. l.d.: A. Karpiński
Na odwrocie, pośrodku autorski napis atramentem: "Mimoza" | Stwierdzam oryginalność | mojej pracy | własnoręcznym podpisem, | A. Karpiński. | Kraków d 27-VII 1950.
Poniżej stempel: No 29. Ponadto zatarty napis ołówkiem: 50 x 70 cm. Inne napisy ołówkiem i kredką zatarte.
U dołu nalepka (maszynopis): Ze zbioru Inż. T. Litawińskiego | Alfons Karpiński 1875 - | "Mimoza" | olej. tekt. rozm. 50 x 70 cm | sygn. Na nalepce stempel jak powyżej: No 29.

Proweniencja:
według nalepki na odwrocie obraz czasowo znajdował się w znanej kolekcji inż. Tadeusza Litawińskiego (1902-1986) w Zakopanem, przekazanej Muzeum Uniwersyteckiemu KUL w Lublinie "aby piękno służyło innym".

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji