Studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych uzyskała w 1967 roku w pracowni Andrzeja Rudzińskiego. Pozostała na macierzystej uczelni rozpoczynając pracę dydaktyczną w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki. W latach 1995–2013 na stanowisku profesora zwyczajnego prowadziła dyplomową Pracownię Grafiki Warsztatowej. W 2013 roku została wyróżniona Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

280
Ewa WALAWSKA (ur. 1943)

"Milczący świadek", 1996

akwaforta, akwatinta/papier, 65 x 41 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '"Milczący świadek" 9/53 Ewa Walawska 1996'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna

22.09.2021

20:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych uzyskała w 1967 roku w pracowni Andrzeja Rudzińskiego. Pozostała na macierzystej uczelni rozpoczynając pracę dydaktyczną w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki. W latach 1995–2013 na stanowisku profesora zwyczajnego prowadziła dyplomową Pracownię Grafiki Warsztatowej. W 2013 roku została wyróżniona Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.