Obraz Między czasami należy do ważnego okresu ewolucji artystycznej Mazurkiewicza. Wybitny znawca jego twórczości Mariusz Hermansdorfer tak analizował ten etap:
"Logika i liryka, fascynacja siłą biologiczną i konieczność jej świadomego kształtowania, związek z naturą i próby narzucania materii swojej woli, wszystko to, co w różnym nasileniu i w różnych połączeniach występowało wcześniej, teraz zaczyna tworzyć jedność. Elementem porządkującym tę wielowarstwową strukturę początkową są płaskie lub przestrzenne formy geometryczne. Wkrótce determinantem całości będzie tworzywo malarskie. Między czasami i Dom z roku 1960 oraz Katedra z 1961 pokazują wyraźnie przebieg ewolucji. Pokazują stopniowe nawarstwianie się farby, której właściwości stają się równie ważne jak cechy transponowanego pejzażu".
Mariusz Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 10.

6
Alfons MAZURKIEWICZ (1922 Dusseldorf - 1975 Wrocław)

MIĘDZY CZASAMI, 1960

olej, płótno
70,5 x 90,5 cm
na odwr. na płótnie nalepka: BWA | ATEST Nr. 1/AM/82, poz. 5 | ALFONS MAZURKIEWICZ | MIĘDZY CZASAMI /1960/ |olej, pł., 70,5 x 90,5 cm, niesygnowany | Katalog - Wrocław 1976, poz. 71 | pieczęć i podpis dyrektora | WROCŁAW

Obraz opisany i wystawiany:
- Współczesne malarstwo wrocławskie III, Malarstwo i rysunek Alfonsa Mazurkiewicza, Wrocław 1964, kat. s. nlb. 13;
- Mariusz Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz, BWA Wrocław 1976, kat. poz. 71, s. 99;
- Alfons Mazurkiewicz (1922-1975), Pokaz prac ze zbiorów Leonardy i Cezarego Mazurkiewiczów, Galeria BWA "Awangarda" Wrocław, Galeria BWA "Arsenał" Białystok 1982, spis prac poz. 5;
- Andrzej Jarosz, Malarstwo Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975), Wrocław 2011, s. 189, il. czarno-biała.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz Między czasami należy do ważnego okresu ewolucji artystycznej Mazurkiewicza. Wybitny znawca jego twórczości Mariusz Hermansdorfer tak analizował ten etap:
"Logika i liryka, fascynacja siłą biologiczną i konieczność jej świadomego kształtowania, związek z naturą i próby narzucania materii swojej woli, wszystko to, co w różnym nasileniu i w różnych połączeniach występowało wcześniej, teraz zaczyna tworzyć jedność. Elementem porządkującym tę wielowarstwową strukturę początkową są płaskie lub przestrzenne formy geometryczne. Wkrótce determinantem całości będzie tworzywo malarskie. Między czasami i Dom z roku 1960 oraz Katedra z 1961 pokazują wyraźnie przebieg ewolucji. Pokazują stopniowe nawarstwianie się farby, której właściwości stają się równie ważne jak cechy transponowanego pejzażu".
Mariusz Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 10.