77
Eugeniusz GET-STANKIEWICZ (1942 - 2011)

Miedzioryt Towarzyski, 2001-2003

Zestaw 27 miedziorytów-collage; wym. plansz ok. 400 x 270 mm; wszystkie podwójnie sygnowane: przez Get-Stankiewicza i zaproszonych do współpracy artystów. Od roku 2000 Stankiewicz prosił ich o rysunki, które następnie przetwarzał w miedzioryty, pieczętował, naklejał, sygnował, tworząc zbiorowy portret, których twórczość była mu bliska. Część odbitek (np. poplamionych orzechówką), ma unikatowy charakter. W zespole prace sygnowanych przez m.in. Starowieyskiego, Różewicza, Mleczkę, Wańka, Stasysa, Nitkę, Dwurnika, Czeczota, Janerkę, Dudzińskiego, Dudkę-Dürera. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach komplet młyt miedziorytniczych oraz pierwotnych rysunków, które posłużyły do ich sporządzenia.
Lit.: Miedzioryt Towarzyski..., Eugeniusz Get Stankiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.


* opłata wynikająca z tzw. droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji