Studiował na Wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2010 roku podczas wymiany studenckiej uczestniczył w zajęciach L’ École Estienne w Paryżu. W 2013 roku podróżował po Arubie, gdzie pracował jako malarz w lokalnym kościele. W 2014 roku stał się jednym z animatorów pracujących przy filmie „Twój Vincent”.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

119
Wiktor JACKOWSKI (ur. 1987)

"Michał ogląda obrazy", 2013 r.

olej/płótno, 33 x 41 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Wiktor Jackowski | 2013 Michał ogląda obrazy’

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

14.11.2019

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 800 - 1 800 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Studiował na Wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2010 roku podczas wymiany studenckiej uczestniczył w zajęciach L’ École Estienne w Paryżu. W 2013 roku podróżował po Arubie, gdzie pracował jako malarz w lokalnym kościele. W 2014 roku stał się jednym z animatorów pracujących przy filmie „Twój Vincent”.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.