Naczynia owalne, na niskich stopach, z brzuścami do połowy puklowanymi, wyżej gładkimi, uskokowo przewężonymi; imbryk i cukiernica z wysklepionymi nakrywkami, zwieńczonymi kościaną kopułką na puklowanej rozecie; ucho imbryka z kości, łamane osadzone w srebrnych tulejkach, w pozostałych naczyniach srebrne; wylew imbryka w formie dzióbka. Wnętrza naczyń złocone. Taca owalna, gładka, z kołnierzem uniesionym, ujętym profilowaną taśmą, z owalnymi uchwytami na osi dłuższej.

Znak firmy Owczynnikowa z inicjałem M. pojawił się po raz pierwszy w 1888 roku po śmierci Pawła Owczynnikowa, gdy jego najstarszy syn Michaił przejął firmę. Miał on również prawo do wybijania znaku dostawcy dworu - dwugłowego orła, a także używania cechy imiennej ojca.

701
Michaił OWCZYNNIKOW (czynny 1888-1917, firma od 1853)

Komplet do herbaty
składający się z imbryka (wys. 14 cm, szer. 23 cm, głęb. 10,2 cm), cukiernicy (wys. 14 cm, szer. 17,5 cm, głęb. 10 cm), mlecznika (wys. 9,8 cm, szer. 11,5 cm, głęb. 6,5 cm) i tacy (wys. 4,5 cm, szer. 43,5 cm, głęb. 32 cm);
srebro próby 84 częściowo złocone, cechowane (na każdym przedmiocie - orzeł dwugłowy / M. Owczinnikow - w prostokącie; na imbryku cecha probierni z próbą 84, głową w kokoszniku i inicjałami probierza w owalu, na cukiernicy i tacy cecha probierni z litera alfa, głową w kokoszniku i próba 84 - w owalu, na mleczniku i imbryku cecha importowa francuska - w owalu, na imbryku cecha importowa jugosłowiańska z 1933 r - w owalu); waga całkowita ok. 2526 g.
St Petersburg, ok. 1908

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Naczynia owalne, na niskich stopach, z brzuścami do połowy puklowanymi, wyżej gładkimi, uskokowo przewężonymi; imbryk i cukiernica z wysklepionymi nakrywkami, zwieńczonymi kościaną kopułką na puklowanej rozecie; ucho imbryka z kości, łamane osadzone w srebrnych tulejkach, w pozostałych naczyniach srebrne; wylew imbryka w formie dzióbka. Wnętrza naczyń złocone. Taca owalna, gładka, z kołnierzem uniesionym, ujętym profilowaną taśmą, z owalnymi uchwytami na osi dłuższej.

Znak firmy Owczynnikowa z inicjałem M. pojawił się po raz pierwszy w 1888 roku po śmierci Pawła Owczynnikowa, gdy jego najstarszy syn Michaił przejął firmę. Miał on również prawo do wybijania znaku dostawcy dworu - dwugłowego orła, a także używania cechy imiennej ojca.