Leon Kosmulski studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, następnie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie pod kierunkiem Ludomira Sleńdzińskiego (malarstwo) i Jerzego Hoppena (grafika). Studia ukończył w 1936. W tymże roku zdobył wyróżnienie na II Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie. Do 1939 był asystentem w macierzystej uczelni. W latach II wojny światowej współpracował jako ilustrator z prasą podziemną. Po wojnie osiadł w Krakowie, podjął pracę pedagogiczną na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1947 był członkiem grupy Dziewięciu Grafików, z którą wystawiał do końca życia. Zajmował się grafiką warsztatową (miedzioryt, drzeworyt) i użytkową (ilustracja, ekslibris, plakat) oraz rysunkiem i malarstwem. Ulubioną tematyką artysty przed wojną były zabytki i widoki Wilna. W 1939 otrzymał nagrodę Funduszu im. Józefa Piłsudskiego za cykl miedziorytów "Zapomniane groby". Po wojnie tworzył głównie drzeworyty o tematyce pracy w górnictwie itp.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

037
Leon KOSMULSKI (1904-1952)

"Miasto na wzgórzu"

miedzioryt/papier, 11 x 9,5 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany poniżej: 'MIASTO NA WZGÓRZU Ryt. L Kosmulski Wilno 1941'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 400 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Leon Kosmulski studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, następnie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie pod kierunkiem Ludomira Sleńdzińskiego (malarstwo) i Jerzego Hoppena (grafika). Studia ukończył w 1936. W tymże roku zdobył wyróżnienie na II Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie. Do 1939 był asystentem w macierzystej uczelni. W latach II wojny światowej współpracował jako ilustrator z prasą podziemną. Po wojnie osiadł w Krakowie, podjął pracę pedagogiczną na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1947 był członkiem grupy Dziewięciu Grafików, z którą wystawiał do końca życia. Zajmował się grafiką warsztatową (miedzioryt, drzeworyt) i użytkową (ilustracja, ekslibris, plakat) oraz rysunkiem i malarstwem. Ulubioną tematyką artysty przed wojną były zabytki i widoki Wilna. W 1939 otrzymał nagrodę Funduszu im. Józefa Piłsudskiego za cykl miedziorytów "Zapomniane groby". Po wojnie tworzył głównie drzeworyty o tematyce pracy w górnictwie itp.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.