Ubytek dolnego marginesu, bez szkody dla kompozycji.

50
Krystyna WRÓBLEWSKA (1904-1994)

Miasto II, lata 50./60. XX w.

Drzeworyt barwny; wym.: 493 x 320 mm; sygn.. oł. p. d.: Krystyna Wróblewska

Zobacz katalog

NAUTILUS

64 Aukcja Dzieł Sztuki

10.04.2021

12:00

Sprzedane 1 500 zł (1 800 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Ubytek dolnego marginesu, bez szkody dla kompozycji.