Prezentowany obraz przedstawia miejscowość leżącą gdzieś we francuskich Alpach. Autorem jest malarz pochodzący z polsko-rosyjskiej rodziny - Alfred Świeykowski. Artysta we Francji, w której spędził całe życie doczekał się nawet instytucji zajmującej się jego spuścizną. W wyniku prac owego association udało się nie tylko ustalić przybliżoną liczbę stworzonych przez artystę prac (ok. 300), ale również zorganizować kilka wystaw. Prace malarza znajdują się jednak nie tylko we francuskich zbiorach, ale również w Polsce, np. w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Malarz odebrał wykształcenie w paryskiej École des Beaux-Arts w pracowni Fernanda Cormona. W latach 1894-1921 regularnie wystawiał w Société Nationale des Beaux-Arts. Tuż przed II wojną światową przeniósł się do Normandii gdzie wybudował dom z pracownią. Tutaj oddawał się malarstu pejzażowemu, będącego ważną częścią jego twórczości. Przemożny wpływ na jego twórczość wywarł impresjonizm. W niektórych swoich pracach zbliża się w malarskich rozwiązaniach do tych stosowanych przez fowistów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

68
Alfred SWIEYKOWSKI (Paryż 1869 - 1953 Paryż)

Miasteczko w górach

olej/płótno, 43 x 33 cm
sygnowany p.d.: 'A. Swieykowski'
na odwrociu nalepka oraz napisy

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany obraz przedstawia miejscowość leżącą gdzieś we francuskich Alpach. Autorem jest malarz pochodzący z polsko-rosyjskiej rodziny - Alfred Świeykowski. Artysta we Francji, w której spędził całe życie doczekał się nawet instytucji zajmującej się jego spuścizną. W wyniku prac owego association udało się nie tylko ustalić przybliżoną liczbę stworzonych przez artystę prac (ok. 300), ale również zorganizować kilka wystaw. Prace malarza znajdują się jednak nie tylko we francuskich zbiorach, ale również w Polsce, np. w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Malarz odebrał wykształcenie w paryskiej École des Beaux-Arts w pracowni Fernanda Cormona. W latach 1894-1921 regularnie wystawiał w Société Nationale des Beaux-Arts. Tuż przed II wojną światową przeniósł się do Normandii gdzie wybudował dom z pracownią. Tutaj oddawał się malarstu pejzażowemu, będącego ważną częścią jego twórczości. Przemożny wpływ na jego twórczość wywarł impresjonizm. W niektórych swoich pracach zbliża się w malarskich rozwiązaniach do tych stosowanych przez fowistów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.