W latach 1994-99 studiował w warszawskiej ASP. W roku 1996 prowadził program telewizyjny pt. "Wizje na wizji" poświęcony sztuce. W roku 1999 obronił z wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Od roku 1996 pracuje w warszawskiej ASP - początkowo jako pełniący obowiązki asystenta, a od 1999 jako asystent w pracowni prof. Marka Sapetto. Od 2004 w pracowni rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. W swojej pracy przywiązuje szczególną wagę do tradycji i jej łączności z teraźniejszością. Skupienie i cisza, podkreślone przez rygor kompozycyjny i grę świateł i cieni wydają się być uniwersalnymi elementami łączącymi w pracach Kowalskiego świat alegorii i mitu z doświadczeniami codzienności.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

93
Rafał KOWALSKI (ur. 1973, Warszawa)

Miasteczko , 2008 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'Rafał Kowalski'
opisany na odwrociu: 'RAFAŁ KOWALSKI | · MIASTECZKO · | GDAŃSK 2008 | 100 x 120 | N˚ 1123'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1994-99 studiował w warszawskiej ASP. W roku 1996 prowadził program telewizyjny pt. "Wizje na wizji" poświęcony sztuce. W roku 1999 obronił z wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Od roku 1996 pracuje w warszawskiej ASP - początkowo jako pełniący obowiązki asystenta, a od 1999 jako asystent w pracowni prof. Marka Sapetto. Od 2004 w pracowni rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. W swojej pracy przywiązuje szczególną wagę do tradycji i jej łączności z teraźniejszością. Skupienie i cisza, podkreślone przez rygor kompozycyjny i grę świateł i cieni wydają się być uniwersalnymi elementami łączącymi w pracach Kowalskiego świat alegorii i mitu z doświadczeniami codzienności.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.