45
Wojciech FANGOR (1922 Warszawa - 2015 Warszawa)

Menu Domu Pracy Twórczej SFP

offset, płótno
33 x 24 cm
załączone odręcznie wypisane przez artystę zezwolenie

Zobacz katalog

POLSWISS ART

Fangor

17.09.2019

19:00

Sprzedane 3 300 zł (4 059 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite