Obrazy Krzysztofa Nowickiego są przesycone licznymi odniesieniami do bogatej tradycji sztuki. To, co bez wątpienia można odczytać przy pierwszym oglądzie jego prac, to nawiązania do malarstwa doby renesansu i baroku. Przedstawienia figuralne świętych wynurzające się z mrocznych otchłani dalekiego planu są rozpoznawalne, lecz przede wszystkim stanowią punkt wyjścia do poszukiwań formalnych. W wypadku realizacji Krzysztofa Nowickiego jest to surowa geometria, którą malarz uzupełnia kompozycję, nadając jej współczesnego charakteru. Na powierzchni płótna znajdujemy zestawienie miękko i łagodnie malowanego tła przesyconego religijnymi odnośnikami minionych epok z surową, mocno graficzną konstelacją drobnych punktów, które rozświetlają obraz, zwracając uwagę na układ postaci zatopionej w odległej przestrzeni tła. Światło zresztą odgrywa w jego obrazach ważną rolę – łączy malarstwo światłocieniowe z rozbłyskami. Rozbudowany techniczny sztafaż nie zaciera głębszych treści, które stanowią dla Nowickiego jedynie bodziec prowadzący do uzyskania pożądanych efektów. Sceny ekstazy świętych, ich uduchowione oblicza i pełne patosu pozy poruszają również współczesnych widzów. Jeśli szukać w nich nowatorstwa, to w umiejętnym uwspółcześnieniu uniwersalnych prawd, którymi zdecydował się posłużyć.

W 2013 ukończył studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Teresy Miszkin. Laureat głównej nagrody 12. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2013).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

50
Krzysztof NOWICKI (ur. 1988, Bydgoszcz)

"Męka Chrystusa", 2016 r.

olej/płótno, 100 x 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Krzysztof | Nowicki | 2016 | „Męka Chrystusa”’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obrazy Krzysztofa Nowickiego są przesycone licznymi odniesieniami do bogatej tradycji sztuki. To, co bez wątpienia można odczytać przy pierwszym oglądzie jego prac, to nawiązania do malarstwa doby renesansu i baroku. Przedstawienia figuralne świętych wynurzające się z mrocznych otchłani dalekiego planu są rozpoznawalne, lecz przede wszystkim stanowią punkt wyjścia do poszukiwań formalnych. W wypadku realizacji Krzysztofa Nowickiego jest to surowa geometria, którą malarz uzupełnia kompozycję, nadając jej współczesnego charakteru. Na powierzchni płótna znajdujemy zestawienie miękko i łagodnie malowanego tła przesyconego religijnymi odnośnikami minionych epok z surową, mocno graficzną konstelacją drobnych punktów, które rozświetlają obraz, zwracając uwagę na układ postaci zatopionej w odległej przestrzeni tła. Światło zresztą odgrywa w jego obrazach ważną rolę – łączy malarstwo światłocieniowe z rozbłyskami. Rozbudowany techniczny sztafaż nie zaciera głębszych treści, które stanowią dla Nowickiego jedynie bodziec prowadzący do uzyskania pożądanych efektów. Sceny ekstazy świętych, ich uduchowione oblicza i pełne patosu pozy poruszają również współczesnych widzów. Jeśli szukać w nich nowatorstwa, to w umiejętnym uwspółcześnieniu uniwersalnych prawd, którymi zdecydował się posłużyć.

W 2013 ukończył studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Teresy Miszkin. Laureat głównej nagrody 12. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2013).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.