Medalion z portretem mężczyzny w mundurze austriackim, w popiersiu zwróconym profilem w lewo. Z prawej sygnatura: „A LÖWENTAL/ 1911”.

Stanisław Ursyn-Pruszyński (1857-1929) - herbu Rawicz, generał C.K. Armii austro-węgierskiej, potem Wojska Polskiego. Służbę rozpoczął w 4. pułku ułanów w Monasterzyskach koło Tarnopola. Przydzielony do sztabu następcy tronu arcyksięcia Rudolfa, potem komendant 13 galicyjskiego pułku ułanów w Złoczowie i Zborowie we wschodniej Małopolsce. W I Wojnie był komendantem w: Łucku, Kowlu, Chełmie, Lublinie, Zamościu. W wojnie 1919-1920 - dowódca 8 Dywizji Strzelców u gen. Hallera. Dowódca w wojnie bolszewickiej etapu Wołkowysk. Wkroczył do Grudziądza w 1920 r.

Arthur Löwental - sławny rzeźbiarz i medalier z Wiednia. W 1912 r. wykonał popiersie Beethovena dla Filharmonii w Moskwie. Sportretował w 1930 r. Einsteina, w 1934 r. wyemigrował do Anglii, gdzie sportretował Churchilla.

822
Arthur LÖWENTAL (1879 - 1964)

Medalion z portretem gen. Stanisława Ursyn-Pruszyńskiego

brąz, średnica 16,5 cm.
Wiedeń, 1911

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Medalion z portretem mężczyzny w mundurze austriackim, w popiersiu zwróconym profilem w lewo. Z prawej sygnatura: „A LÖWENTAL/ 1911”.

Stanisław Ursyn-Pruszyński (1857-1929) - herbu Rawicz, generał C.K. Armii austro-węgierskiej, potem Wojska Polskiego. Służbę rozpoczął w 4. pułku ułanów w Monasterzyskach koło Tarnopola. Przydzielony do sztabu następcy tronu arcyksięcia Rudolfa, potem komendant 13 galicyjskiego pułku ułanów w Złoczowie i Zborowie we wschodniej Małopolsce. W I Wojnie był komendantem w: Łucku, Kowlu, Chełmie, Lublinie, Zamościu. W wojnie 1919-1920 - dowódca 8 Dywizji Strzelców u gen. Hallera. Dowódca w wojnie bolszewickiej etapu Wołkowysk. Wkroczył do Grudziądza w 1920 r.

Arthur Löwental - sławny rzeźbiarz i medalier z Wiednia. W 1912 r. wykonał popiersie Beethovena dla Filharmonii w Moskwie. Sportretował w 1930 r. Einsteina, w 1934 r. wyemigrował do Anglii, gdzie sportretował Churchilla.