LITERATURA:
- porównaj: Małgorzata Dubrowska, Medaliony i plakiety. Katalog zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawy 2005, nr kat. 88, s. 57 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

7238
Józef AUMILLER (1892 - 1963)

Medalion z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, okres międzywojenny

odlew/brąz, śr.:26 cm
sygnowany u dołu: 'J. AUMILLER'
na odwrociu: 'NAKŁADEM | TOWARZYSTWA POPIERANIA | WYTWÓRCZOŚCI POLSKIEJ | W WARSZAWIE'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Wielcy Polacy, polonika, militaria - aukcja online

13.11.2020

16:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
- porównaj: Małgorzata Dubrowska, Medaliony i plakiety. Katalog zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawy 2005, nr kat. 88, s. 57 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.