725
Medal okolicznościowy Ligi Morskiej i Kolonialnej 1935 r.

z mosiądzu, wydany z okazji 15 lecia
odzyskania przez Polskę dostępu do
morza w 1920 r na awersie symbole
Ligii Morskiej i Kolonialnej oraz napis
Liga Morska i Kolonialna, na rewersie
statek MS Piłsudski - polski statek
pasażerski, który został zbudowany w
1935 oraz napis W XV lecie odzyskania
morza; średn. 3,3 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji