PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

40
Franciszek STAROWIEYSKI (1930 Bratkówka k. Krosna - 2009 Warszawa)

"Męczeństwo Świętej", 1990

pastel/papier , 69 x 48 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem artysty i datowany: '1690' oraz opisany u góry: 'męczeństwo (jako dziecko lubiłam aby przed zaśnięciem czytać mnie żywo świętych męczennic)'
na odwrociu naklejka z galerii Grafiki i Plakatu

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Sprzedane 16 000 zł (20 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.