STAN ZACHOWANIA:
arkusz naklejony na płótno
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4534
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Mazowsze

offset/papier, 100 x 66,5 cm
sygnowany w druku p.d.: 'SWIERZY'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 500 zł (590 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 600 - 800 zł

STAN ZACHOWANIA:
arkusz naklejony na płótno
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.