Możemy przypuszczać, że prezentowana praca olejna Zdzisława Cyankiewicza pochodzi z krakowskiego okresu w twórczości artysty. Jego wczesne obrazy, cechujące się żywiołową kolorystyką i folklorystycznym zacięciem, często podejmowały tematykę rodzajową. "Toaleta" w sposób sumaryczny oddaje splecione sylwetki matki i kąpiącego się dziecka. Postaci zostały obwiedzione wyraźnym konturem, a formę wydobył artysta posługując się płaską plamą barwną. Tonację pracy zdominowały czerwienie, oranże, błękity i biele. Ten sam układ kompozycyjny artysta zastosował w mniejszej pracy o tym samym tytule, którą charakteryzuje nakładana impastowo farba.
Zdzisław Cyankiewicz (Cyan) studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1935 roku został wykładowcą rysunku. Zaniepokojony sytuacją polityczną wyjechał do Paryża w 1937 roku. W stolicy sztuki nawiązał kontakty ze środowiskiem École de Paris, zmieniając swą manierę pod wpływem malarstwa Paula Cézanne’a i Henriego Matisse’a. W czasie II wojny światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał się do obozu jenieckiego. W tym okresie powstała seria wizerunków współwięźniów oraz pejzaże o przygaszonej gamie barwnej. Po wojnie na krótko powrócił do kręgu École de Paris. W latach 50. odniósł pierwsze sukcesy na wystawach paryskich i dokonał ostatniej zmiany stylowej w swej twórczości. Tworzył wówczas obrazy - rzeźby, kolaże, ceramikę oraz malarstwo ścienne z wykorzystaniem programowania elektronicznego. Brał udział w wystawach: Galerie Charpentier, wystawa retrospektywna (1961), Grand Palais (1975), Salon d'Automne (1976), Bilan de l'Art Contemporain (1979).

Zdzisław Cyankiewicz (Cyan) - studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1935 roku został wykładowcą rysunku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1937 roku, zaniepokojony sytuacją polityczną wyjechał do Paryża, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskiem Ecole de Paris. W czasie II wojny światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał się do obozu jenieckiego. W latach 1950-tych odniósł pierwsze sukcesy na wystawach paryskich i dokonał ostatniej zmiany stylowej w swej twórczości. Tworzył wówczas obrazy - rzeźby, kolaże, ceramikę oraz malarstwo ścienne z wykorzystaniem programowania elektronicznego. Brał udział w wystawach: Galerie Charpentier, wystawa retrospektywna (1961), Grand Palais (1975 r.), Salon d'Automne (1976 r.), Bilan de l'Art Contemporain (1979 r.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Zdzisław (CYAN) CYANKIEWICZ (1912 - 1981)

Matka kąpiąca dziecko

olej/płótno, 132 x 130 cm
sygnowany p.d.: 'Cyan'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Możemy przypuszczać, że prezentowana praca olejna Zdzisława Cyankiewicza pochodzi z krakowskiego okresu w twórczości artysty. Jego wczesne obrazy, cechujące się żywiołową kolorystyką i folklorystycznym zacięciem, często podejmowały tematykę rodzajową. "Toaleta" w sposób sumaryczny oddaje splecione sylwetki matki i kąpiącego się dziecka. Postaci zostały obwiedzione wyraźnym konturem, a formę wydobył artysta posługując się płaską plamą barwną. Tonację pracy zdominowały czerwienie, oranże, błękity i biele. Ten sam układ kompozycyjny artysta zastosował w mniejszej pracy o tym samym tytule, którą charakteryzuje nakładana impastowo farba.
Zdzisław Cyankiewicz (Cyan) studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1935 roku został wykładowcą rysunku. Zaniepokojony sytuacją polityczną wyjechał do Paryża w 1937 roku. W stolicy sztuki nawiązał kontakty ze środowiskiem École de Paris, zmieniając swą manierę pod wpływem malarstwa Paula Cézanne’a i Henriego Matisse’a. W czasie II wojny światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał się do obozu jenieckiego. W tym okresie powstała seria wizerunków współwięźniów oraz pejzaże o przygaszonej gamie barwnej. Po wojnie na krótko powrócił do kręgu École de Paris. W latach 50. odniósł pierwsze sukcesy na wystawach paryskich i dokonał ostatniej zmiany stylowej w swej twórczości. Tworzył wówczas obrazy - rzeźby, kolaże, ceramikę oraz malarstwo ścienne z wykorzystaniem programowania elektronicznego. Brał udział w wystawach: Galerie Charpentier, wystawa retrospektywna (1961), Grand Palais (1975), Salon d'Automne (1976), Bilan de l'Art Contemporain (1979).

Zdzisław Cyankiewicz (Cyan) - studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1935 roku został wykładowcą rysunku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1937 roku, zaniepokojony sytuacją polityczną wyjechał do Paryża, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskiem Ecole de Paris. W czasie II wojny światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał się do obozu jenieckiego. W latach 1950-tych odniósł pierwsze sukcesy na wystawach paryskich i dokonał ostatniej zmiany stylowej w swej twórczości. Tworzył wówczas obrazy - rzeźby, kolaże, ceramikę oraz malarstwo ścienne z wykorzystaniem programowania elektronicznego. Brał udział w wystawach: Galerie Charpentier, wystawa retrospektywna (1961), Grand Palais (1975 r.), Salon d'Automne (1976 r.), Bilan de l'Art Contemporain (1979 r.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.