145
Malarz nieokreślony, XIX w.

Matka Boża,Maria Magdalena iJ.Chrzciciel

olej, płótno; 111 x 88 cm.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 7 000 - 8 000 zł