146
Malarz nieokreślony, XVIII w.

Matka Boża i Anioł Stróż ratują niemowlę

olej, deska; 49,5 x 35,5 cm.
U dołu nieczytelny napis zapewne objaśniający scenę.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 4 500 zł
Estymacja: 5 000 - 5 800 zł