019
Jan BUŁHAK (1876-1950)

Matka Boska Ostrobramska

fotografia czarno-biała, papier fotograficzny; 19 x 15,5 cm (w świetle oprawy);
w p. d. rogu suchy tłok: JAN BUŁHAK / WILNO.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 400 zł
Estymacja: 1 600 - 1 900 zł