WYSTAWIANY:
„Malarz napisał", Galeria Appendix 2, Warszawa, kwiecień-czerwiec 2009

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8614
Jadwiga SAWICKA (ur. 1959, Przemyśl)

"Materia malarska", 2009

instalacja tekstowa: paski papieru z nadrukiem: „gruba, mięsista, zmysłowa, podatna” i węże świetlne,

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Nowe Pokolenie. Fotografia, obraz, obiekt - aukcja online

18.01.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 15 000 - 25 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
„Malarz napisał", Galeria Appendix 2, Warszawa, kwiecień-czerwiec 2009

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.