WYSTAWIANY:
Honza Zamojski, Me, Myself and I, Galeria LETO, Warszawa, 2011

LITERATURA:
ARTFORUM, nr 13/2011, s. 223 (il.)

Honza Zamojski to artysta działający w wielu mediach, tworzący m.in. instalacje, grafiki i rysunki. Znany jest jako twórca książek artystycznych, prowadzący własną działalność wydawniczą; zajmuje się także projektowaniem graficznym – jest autorem ilustracji do książek oraz ich układów graficznych. Jego zainteresowania w tej dziedzinie uwidaczniają się zarówno w zrealizowanych projektach wydawniczych, jak i znajdują odbicie w pracach autonomicznych, niezwiązanych z grafiką użytkową. Przedstawiona tutaj praca może być uważana za symboliczną dla zainteresowań artysty, ma ona bowiem swój początek w książce, którą artysta spożytkował dla swoich celów. „Matematyka(Gra)” to kolaż składający się z fragmentów tomu „Mu-torere, do gutii inne: 50 gier na kolorowych planszach” autorstwa Zdzisława Nowaka(Warszawa, Nowe Horyzonty 1971), pomyślanego jako umieszczony w jednym woluminie zbiór plansz do gier. Zamojski wykorzystał w swojej pracy między innymi plansze do ludowej lapońskiej gry „tablut” czy do pochodzącej od Maorysów tytułowej książki „mutorere”.Użyte w niniejszej pracy plansze, wycięte ze wspomnianej książki, charakteryzują się regularnością podziałów: większość z nich oparta jest na strukturze siatki. Są to przede wszystkim płaszczyzny służące pierwotnie do przemieszczania po ich powierzchni pionków.Jednak po nadaniu im przez artystę statusu kompozycji wizualnych, eksponowanych w oderwaniu od pierwotnego celu ich powstania, można odczytywać je zarówno jako graficzny raster – co czyni je niejako symbolem zainteresowań Zamojskiego związanych z projektowaniem, jak i modernistyczną siatkę – sztandarowy motyw dwudziestowiecznej sztuki abstrakcyjnej. Ich odbiór może się zatem wahać między wizualnym doświadczeniem barwnej, abstrakcyjnej powierzchni, a spostrzeżeniem użytkowego charakteru wizualnych kompozycji stworzonych po to, by wykorzystywać je do gry.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2008 r. w Pracowni Projektowania Znaku i Typografii. Kurator, założyciel projektu Outasiders Gallery. Jest członkiem grupy artystycznej Medicine i stowarzyszenia Starter. Poza malarstwem zajmuje się także graffiti i tworzy instalacje prezentowane w galeriach sztuki. Jest założycielem wydawnictwa Morava Books.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

22
Honza ZAMOJSKI (ur. 1981)

Matematyka (Gra), 2011

kolaż/płyta, 53,5 x 53,5 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany i datowany na odwrociu każdej z siedmiu części: ‘HNZ | 2011'
kolaże ze stron książki "50 gier na kolorowych planszach" [K. Dobrowolski, Wydawnictwo Horyzonty 1971]

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 15 000 - 25 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
Honza Zamojski, Me, Myself and I, Galeria LETO, Warszawa, 2011

LITERATURA:
ARTFORUM, nr 13/2011, s. 223 (il.)

Honza Zamojski to artysta działający w wielu mediach, tworzący m.in. instalacje, grafiki i rysunki. Znany jest jako twórca książek artystycznych, prowadzący własną działalność wydawniczą; zajmuje się także projektowaniem graficznym – jest autorem ilustracji do książek oraz ich układów graficznych. Jego zainteresowania w tej dziedzinie uwidaczniają się zarówno w zrealizowanych projektach wydawniczych, jak i znajdują odbicie w pracach autonomicznych, niezwiązanych z grafiką użytkową. Przedstawiona tutaj praca może być uważana za symboliczną dla zainteresowań artysty, ma ona bowiem swój początek w książce, którą artysta spożytkował dla swoich celów. „Matematyka(Gra)” to kolaż składający się z fragmentów tomu „Mu-torere, do gutii inne: 50 gier na kolorowych planszach” autorstwa Zdzisława Nowaka(Warszawa, Nowe Horyzonty 1971), pomyślanego jako umieszczony w jednym woluminie zbiór plansz do gier. Zamojski wykorzystał w swojej pracy między innymi plansze do ludowej lapońskiej gry „tablut” czy do pochodzącej od Maorysów tytułowej książki „mutorere”.Użyte w niniejszej pracy plansze, wycięte ze wspomnianej książki, charakteryzują się regularnością podziałów: większość z nich oparta jest na strukturze siatki. Są to przede wszystkim płaszczyzny służące pierwotnie do przemieszczania po ich powierzchni pionków.Jednak po nadaniu im przez artystę statusu kompozycji wizualnych, eksponowanych w oderwaniu od pierwotnego celu ich powstania, można odczytywać je zarówno jako graficzny raster – co czyni je niejako symbolem zainteresowań Zamojskiego związanych z projektowaniem, jak i modernistyczną siatkę – sztandarowy motyw dwudziestowiecznej sztuki abstrakcyjnej. Ich odbiór może się zatem wahać między wizualnym doświadczeniem barwnej, abstrakcyjnej powierzchni, a spostrzeżeniem użytkowego charakteru wizualnych kompozycji stworzonych po to, by wykorzystywać je do gry.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2008 r. w Pracowni Projektowania Znaku i Typografii. Kurator, założyciel projektu Outasiders Gallery. Jest członkiem grupy artystycznej Medicine i stowarzyszenia Starter. Poza malarstwem zajmuje się także graffiti i tworzy instalacje prezentowane w galeriach sztuki. Jest założycielem wydawnictwa Morava Books.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.