Maska o wydłużonym kształcie z soczewkowatymi oczami i niewielkim nosem. Silnie wyeksponowane usta z rzeźbiarsko opracowanym zoomorficznym językiem (krokodyl) i zębami. Analogiczna rzeźba krokodyla w centralnej części wysokiego czoła. Na poziomie oczu zgeometryzowane uszy z przewleczonymi sznurkami. Centralna część maski i czoło dekorowane geometryczną polichromią. Parte skrajne wykończone wklęsłym geometrycznym reliefem.
Maski SEVI reprezentują agresywne istoty duchowe, których zadaniem jest ochrona wspólnoty przed negatywnymi wpływami i odstraszanie wrogów. Ich charakterystycznymi cechami są wyeksponowane języki, często przyjmujące formę zwierząt totemicznych danego klanu.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

1
Maska Sevi, SEPIK ŚRODKOWY, Papua-Nowa Gwinea

drewno polichromowane barwnikami naturalnymi z dekoracją reliefową, sznurek, 60 x 20,5 x 10 cm;

OPINIE:
- do obiektu dołączony certyfikat autentyczności
POCHODZENIE:
- kolekcja Sebastiana Błaszczyka, od 2009

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Maska o wydłużonym kształcie z soczewkowatymi oczami i niewielkim nosem. Silnie wyeksponowane usta z rzeźbiarsko opracowanym zoomorficznym językiem (krokodyl) i zębami. Analogiczna rzeźba krokodyla w centralnej części wysokiego czoła. Na poziomie oczu zgeometryzowane uszy z przewleczonymi sznurkami. Centralna część maski i czoło dekorowane geometryczną polichromią. Parte skrajne wykończone wklęsłym geometrycznym reliefem.
Maski SEVI reprezentują agresywne istoty duchowe, których zadaniem jest ochrona wspólnoty przed negatywnymi wpływami i odstraszanie wrogów. Ich charakterystycznymi cechami są wyeksponowane języki, często przyjmujące formę zwierząt totemicznych danego klanu.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.