33
Milton H. GREENE (1922 Nowy Jork - 1985 Los Angeles)

MARYLIN MONROE

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 39 x 49, 5 cm (kompozycja), 40 x 50, 6 cm (karta)
na odwrocie napis flamastrem: 8143 | litera R w kółku

Zobacz katalog

Antiqua et Moderna

Aukcja Dzieł Sztuki

05.12.2020

16:00

Cena wywoławcza: 14 000 zł
Estymacja: 16 000 - 18 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie