(Antwerski malarz - Jan Fyt) obok Fransa Snydera był najsłynniejszym flamandzkim malarzem martwych natur [...] był artystą bardzo płodnym, pozostawił ok. 300 obrazów datowanych od 1638 do 1661, istnieje też wiele jego autentycznych dzieł, które nie są ani sygnowane, ani datowane. [Opiniowane dzieło to] niezwykle dekoracyjny obraz o przemyślanej, zwartej kompozycji ukazuje wielość różnorodnych form natury [...] Zarówno dziczyzna - ubite zające i ptactwo, jak i owoce należą do typowego repertuaru martwych natur Jana Fyta, lecz przedstawienia łączące razem oba te tematy występują w twórczości tego artysty stanowczo rzadziej. Podobny repertuar prezentuje obraz Fyta “Martwa natura z owocami, dziczyzną i psem myśliwskim" sygnowany i datowany 1662, w zbiorach Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, nr inw. 578 (płótno, 61,5 x 105 cm). Ponadto odnajdujemy tam analogiczny, wypełniony gronami i winoroślą, pleciony kosz i taki sam talerz z chińskiej porcelany. [...] Chociaż obraz jest nie sygnowany, moim zdaniem autorstwo nie wzbudza wątpliwości. Poza w/w analogiami kompozycyjnymi, atrybucję potwierdza porównanie sposobu malowania [...] Zwłaszcza efekt łączenia błękitu z karminem laki jest specyficzny dla pędzla Fyta i przypieczętowuje atrybucję omawianego obrazu temu słynnemu flamandzkiemu artyście. Obraz powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XVII stulecia.

3
Jan FYT (1611 - 1661)

Martwa natura z trofeami myśliwskimi, owocami i kotem

olej, płótno, 81,5 x 102,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

(Antwerski malarz - Jan Fyt) obok Fransa Snydera był najsłynniejszym flamandzkim malarzem martwych natur [...] był artystą bardzo płodnym, pozostawił ok. 300 obrazów datowanych od 1638 do 1661, istnieje też wiele jego autentycznych dzieł, które nie są ani sygnowane, ani datowane. [Opiniowane dzieło to] niezwykle dekoracyjny obraz o przemyślanej, zwartej kompozycji ukazuje wielość różnorodnych form natury [...] Zarówno dziczyzna - ubite zające i ptactwo, jak i owoce należą do typowego repertuaru martwych natur Jana Fyta, lecz przedstawienia łączące razem oba te tematy występują w twórczości tego artysty stanowczo rzadziej. Podobny repertuar prezentuje obraz Fyta “Martwa natura z owocami, dziczyzną i psem myśliwskim" sygnowany i datowany 1662, w zbiorach Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, nr inw. 578 (płótno, 61,5 x 105 cm). Ponadto odnajdujemy tam analogiczny, wypełniony gronami i winoroślą, pleciony kosz i taki sam talerz z chińskiej porcelany. [...] Chociaż obraz jest nie sygnowany, moim zdaniem autorstwo nie wzbudza wątpliwości. Poza w/w analogiami kompozycyjnymi, atrybucję potwierdza porównanie sposobu malowania [...] Zwłaszcza efekt łączenia błękitu z karminem laki jest specyficzny dla pędzla Fyta i przypieczętowuje atrybucję omawianego obrazu temu słynnemu flamandzkiemu artyście. Obraz powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XVII stulecia.