(Antwerski malarz - Jan Fyt) obok Fransa Snydera był najsłynniejszym flamandzkim malarzem martwych natur (...) Był artystą bardzo płodnym, pozostawił ok. 300 obrazów datowanych od 1638 do 1661, istnieje też wiele jego autentycznych dzieł, które nie są ani sygnowane, ani datowane. (Opiniowane dzieło to) niezwykle dekoracyjny obraz o przemyślanej, zwartej kompozycji ukazuje wielość różnorodnych form natury (...) Zarówno dziczyzna - ubite zające i ptactwo, jak i owoce należą do typowego repertuaru martwych natur Jana Fyta, lecz przedstawienia łączące razem oba te tematy występują w twórczości tego artysty stanowczo rzadziej. Podobny repertuar prezentuje obraz Fyta "Martwa natura z owocami, dziczyzną i psem myśliwskim" sygnowany i datowany 1662, w zbiorach Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, nr inw. 578 (płótno, 61,5 x 105 cm). Ponadto odnajdujemy tam analogiczny, wypełniony gronami i winoroślą, pleciony kosz i taki sam talerz z chińskiej porcelany. (...) Chociaż obraz jest nie sygnowany, moim zdaniem autorstwo nie wzbudza wątpliwości. Poza w/w analogiami kompozycyjnymi, atrybucję potwierdza porównanie sposobu malowania (...) Zwłaszcza efekt łączenia błękitu z karminem laki jest specyficzny dla pędzla Fyta i przypieczętowuje atrybucję omawianego obrazu temu słynnemu flamandzkiemu artyście. Obraz powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XVII stulecia.

281
Jan FYT (1611 - 1661)

Martwa natura z trofeami myśliwskimi,

olej, płótno
81,5 x 102,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

(Antwerski malarz - Jan Fyt) obok Fransa Snydera był najsłynniejszym flamandzkim malarzem martwych natur (...) Był artystą bardzo płodnym, pozostawił ok. 300 obrazów datowanych od 1638 do 1661, istnieje też wiele jego autentycznych dzieł, które nie są ani sygnowane, ani datowane. (Opiniowane dzieło to) niezwykle dekoracyjny obraz o przemyślanej, zwartej kompozycji ukazuje wielość różnorodnych form natury (...) Zarówno dziczyzna - ubite zające i ptactwo, jak i owoce należą do typowego repertuaru martwych natur Jana Fyta, lecz przedstawienia łączące razem oba te tematy występują w twórczości tego artysty stanowczo rzadziej. Podobny repertuar prezentuje obraz Fyta "Martwa natura z owocami, dziczyzną i psem myśliwskim" sygnowany i datowany 1662, w zbiorach Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, nr inw. 578 (płótno, 61,5 x 105 cm). Ponadto odnajdujemy tam analogiczny, wypełniony gronami i winoroślą, pleciony kosz i taki sam talerz z chińskiej porcelany. (...) Chociaż obraz jest nie sygnowany, moim zdaniem autorstwo nie wzbudza wątpliwości. Poza w/w analogiami kompozycyjnymi, atrybucję potwierdza porównanie sposobu malowania (...) Zwłaszcza efekt łączenia błękitu z karminem laki jest specyficzny dla pędzla Fyta i przypieczętowuje atrybucję omawianego obrazu temu słynnemu flamandzkiemu artyście. Obraz powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XVII stulecia.