POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

Po odbytej służbie wojskowej Józef Hecht, dzięki pomocy ze strony rodziny, oddał cię całkowicie twórczości artystycznej. W latach 1909-1914 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym czasie odbył też podróże artystycznej do Wiednia, Rzymu i na Capri. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny Hecht przybywał w Berlinie, z którego udał się do Norwegii i pozostawał aż do 1919 roku. Tam wszedł w kontakt w malarzem ekspresjonistą Isaakiem Grünewaldem. Mieszkając w niewielkiej miejscowości nieopodal Oslo, tworzył obrazy olejne, rysunki i grafiki, a w Oslo Kunstforening odbyły się dwukrotnie wystawy jego dzieł (1918 i 1919). Po przyjeździe do Paryża włączył się życie artystycznej międzynarodowej kolonii artystycznej. Ciesząc się przyjaźnią rzeźbiarza Mojżesza Kogana, wkroczył do środowiska artystów pracujących w Cité Falguière. Głównym tematem jego twórczości stały się w okresie międzywojennym zwierzęta, które studiować mógł w Jardin des Plantes. W tym czasie rozwijał się chyba najbardziej jako grafik i ilustrator. Prezentowana martwa natura zdradza wirtuozerię barwną, jak i kompozycyjną Hechta. W ekspresyjnie ujętej przestrzeni, piętrzą się kolejne elementy martwej natury: ryby, muszle, draperia, wazon aż w końcu, u szczytu, płonące żółcieniem kwiaty mimozy. Graficzność obrazu i aplikacja płaskich plam barwnych bliska jest pracom Henriego Matisse’a, jednego z największych malarzy francuskich pierwszych dekad XX stulecia (przykładowo porównaj z ikonicznym „Czerwonym atelier”, 1911, Museum of Modern Art, Nowy Jork).

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1909-14. Po otrzymaniu nagrody Académie des Beaux-Arts artysta przeniósł się do Norwegii, Włoch, a następnie osiadł w Paryżu. Rok 1926 był przełomowym punktem dla artystycznej kariery artysty. Wydał on wówczas swój pierwszy album l'Arche de Noë z przedmową Gustava Kahn’a. W 1927 Hecht założył studio grafiki warsztatowej Atelier 17, które funkcjonuje do dziś pod nazwą Atelier Contrepoint. W 1929 roku Hecht założył grupę La Jeune Gravure Contemporaine, której celem było podtrzymywanie tradycyjnej grafiki artystycznej w awangardowym wydaniu. W czasie II wojny światowej Hecht ukrywał się na granicy szwajcarsko-francuskiej pracując jako robotnik rolny. Po wojnie, w złym stanie zdrowienia pracował nad cyklem La Noyee, udoskonalając warsztatowe techniki graficzne. W 1951 zmarł w swoim studio na atak serca.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

134
Józef HECHT (1891 Łódź -1952 Paryż)

Martwa natura z różową muszlą

olej/płótno, 71 x 61 cm
sygnowany p.d.: 'Joseph Hecht'
na odwrociu po prawej stronie w górnej partii płótna odręcznie zapisany numer '61.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

Po odbytej służbie wojskowej Józef Hecht, dzięki pomocy ze strony rodziny, oddał cię całkowicie twórczości artystycznej. W latach 1909-1914 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym czasie odbył też podróże artystycznej do Wiednia, Rzymu i na Capri. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny Hecht przybywał w Berlinie, z którego udał się do Norwegii i pozostawał aż do 1919 roku. Tam wszedł w kontakt w malarzem ekspresjonistą Isaakiem Grünewaldem. Mieszkając w niewielkiej miejscowości nieopodal Oslo, tworzył obrazy olejne, rysunki i grafiki, a w Oslo Kunstforening odbyły się dwukrotnie wystawy jego dzieł (1918 i 1919). Po przyjeździe do Paryża włączył się życie artystycznej międzynarodowej kolonii artystycznej. Ciesząc się przyjaźnią rzeźbiarza Mojżesza Kogana, wkroczył do środowiska artystów pracujących w Cité Falguière. Głównym tematem jego twórczości stały się w okresie międzywojennym zwierzęta, które studiować mógł w Jardin des Plantes. W tym czasie rozwijał się chyba najbardziej jako grafik i ilustrator. Prezentowana martwa natura zdradza wirtuozerię barwną, jak i kompozycyjną Hechta. W ekspresyjnie ujętej przestrzeni, piętrzą się kolejne elementy martwej natury: ryby, muszle, draperia, wazon aż w końcu, u szczytu, płonące żółcieniem kwiaty mimozy. Graficzność obrazu i aplikacja płaskich plam barwnych bliska jest pracom Henriego Matisse’a, jednego z największych malarzy francuskich pierwszych dekad XX stulecia (przykładowo porównaj z ikonicznym „Czerwonym atelier”, 1911, Museum of Modern Art, Nowy Jork).

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1909-14. Po otrzymaniu nagrody Académie des Beaux-Arts artysta przeniósł się do Norwegii, Włoch, a następnie osiadł w Paryżu. Rok 1926 był przełomowym punktem dla artystycznej kariery artysty. Wydał on wówczas swój pierwszy album l'Arche de Noë z przedmową Gustava Kahn’a. W 1927 Hecht założył studio grafiki warsztatowej Atelier 17, które funkcjonuje do dziś pod nazwą Atelier Contrepoint. W 1929 roku Hecht założył grupę La Jeune Gravure Contemporaine, której celem było podtrzymywanie tradycyjnej grafiki artystycznej w awangardowym wydaniu. W czasie II wojny światowej Hecht ukrywał się na granicy szwajcarsko-francuskiej pracując jako robotnik rolny. Po wojnie, w złym stanie zdrowienia pracował nad cyklem La Noyee, udoskonalając warsztatowe techniki graficzne. W 1951 zmarł w swoim studio na atak serca.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.