POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Francja
dom aukcyjny Oger-Blanchet, Paryż, październik 2017
kolekcja prywatna, Polska

czył się u Jakuba Katzenbogena w Łodzi. W 1908 roku wyjechał do Paryża, skąd często przyjeżdżał do kraju. W 1921 roku uczestniczył w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi oraz w wystawie artystów żydowskich w Warszawie. W tym samym roku brał udział w pokazie sztuki polskiej w Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1939 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znana jest międzywojenna twórczość artysty związana z postimpresjonistycznym nurtem École de Paris. Malował pejzaże i portrety.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

42
Maurycy MĘDRZYCKI (MENDJIZKI Maurice) (1890 Łódź - 1951 St. Paul de Vence)

Martwa natura z perliczką, przed 1937

olej/płótno, 73 x 54 cm
sygnowany l.g.: 'Mendjizky'
na krośnie malarskim numery inwentarzowe

Zobacz katalog

DESA UNICUM

École de Paris

06.05.2021

19:00

Sprzedane 6 000 zł (7 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Francja
dom aukcyjny Oger-Blanchet, Paryż, październik 2017
kolekcja prywatna, Polska

czył się u Jakuba Katzenbogena w Łodzi. W 1908 roku wyjechał do Paryża, skąd często przyjeżdżał do kraju. W 1921 roku uczestniczył w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi oraz w wystawie artystów żydowskich w Warszawie. W tym samym roku brał udział w pokazie sztuki polskiej w Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1939 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znana jest międzywojenna twórczość artysty związana z postimpresjonistycznym nurtem École de Paris. Malował pejzaże i portrety.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.