POCHODZENIE:
dom aukcyjny Sotheby's, Londyn, lipiec 2007
kolekcja prywatna, Polska

Lekka faktura malarska, niemal szkicowe niemal pociągnięcia pędzla i subtelne kontrasty barwne, czyli wszystkie najważniejsze postulaty koloryzmu, znajdują zaznaczają się w prezentowanym obrazie Terechkovicha zastosowanie. Gdy patrzy się na kompozycję, warto pamiętać, że artysta przywiózł swoją wrażliwość kolorystyczną z Rosji ojczyzny - to tam jako nastolatek oglądał w kolekcji Szczukina płótna fowistów i tam zetknął się z impresjonizmem. Naturalne wydaje się więc entuzjastyczne przyjęcie, które zgotowali młodemu Rosjaninowi Francuzi, widzący w nim - jak Marcel Sauvage - przede wszystkim wyśmienitego kolorystę. Wspomniany krytyk pisał "Coemedi" w czerwcu 1928 roku: "“z Terechkovichem malarstwo stało się świętem, radością dla oczu. Ach, zapewne nie ma w nim niczego systematycznego, ani też abstrakcyjnego. Każde płótno przypomina bukiet, bukiet ściślej, lub mniej ułożony, zawsze jednak w sposób czarujący. Kolory są żywe i zdecydowane, grają w gry dziecięce, gonią za sobą między ramami. Nie są więźniami zasad, ani też więźniami linii. A wszystko to czynią na sposób obrazów popularnych, stworzonych dla ludzi. Ale jeśli spojrzeć uważniej, to znaczy przybliżyć się do płótna, znajdziemy na nich wdzięk stworzony przez znawcę swojej sztuki (…). Terechkovitch widział wiele płócien. Może nie do końca zrozumiał jeszcze lekcję dawnych mistrzów, ale ma dopiero dwadzieścia sześć lat! (…) Wierzę, że niebawem będzie w swoim pokoleniu najlepszym malarzem".

Początkowo uczył się malarstwa w Moskwie. W 1920 wyjechał do Paryża. Był bywalcem kawiarni La Rotonde. Przyjaźnił się z artystami kręgu Szkoły Paryskiej. Zarówni przed wojną, jak i po niej wiele podróżował. Wystawiał na licznych ekspozycjach we Francji i zagranicą. Uprawiał malarstwo w duchu impresjonizmu i postimpresjonizmu. Nazywany był malarzem "radości życia".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

26
Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978)

Martwa natura z owocami, warzywami i syfonem do wody

olej/płótno, 100 x 82 cm
sygnowany p.d.: 'C.Terechkovitch'
na odwrociu na górnej listwie oprawy naklejka londyńskiego domu aukcyjnego Sotheby's

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Dawna

30.06.2020

19:00

Sprzedane 28 000 zł (34 440 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Sotheby's, Londyn, lipiec 2007
kolekcja prywatna, Polska

Lekka faktura malarska, niemal szkicowe niemal pociągnięcia pędzla i subtelne kontrasty barwne, czyli wszystkie najważniejsze postulaty koloryzmu, znajdują zaznaczają się w prezentowanym obrazie Terechkovicha zastosowanie. Gdy patrzy się na kompozycję, warto pamiętać, że artysta przywiózł swoją wrażliwość kolorystyczną z Rosji ojczyzny - to tam jako nastolatek oglądał w kolekcji Szczukina płótna fowistów i tam zetknął się z impresjonizmem. Naturalne wydaje się więc entuzjastyczne przyjęcie, które zgotowali młodemu Rosjaninowi Francuzi, widzący w nim - jak Marcel Sauvage - przede wszystkim wyśmienitego kolorystę. Wspomniany krytyk pisał "Coemedi" w czerwcu 1928 roku: "“z Terechkovichem malarstwo stało się świętem, radością dla oczu. Ach, zapewne nie ma w nim niczego systematycznego, ani też abstrakcyjnego. Każde płótno przypomina bukiet, bukiet ściślej, lub mniej ułożony, zawsze jednak w sposób czarujący. Kolory są żywe i zdecydowane, grają w gry dziecięce, gonią za sobą między ramami. Nie są więźniami zasad, ani też więźniami linii. A wszystko to czynią na sposób obrazów popularnych, stworzonych dla ludzi. Ale jeśli spojrzeć uważniej, to znaczy przybliżyć się do płótna, znajdziemy na nich wdzięk stworzony przez znawcę swojej sztuki (…). Terechkovitch widział wiele płócien. Może nie do końca zrozumiał jeszcze lekcję dawnych mistrzów, ale ma dopiero dwadzieścia sześć lat! (…) Wierzę, że niebawem będzie w swoim pokoleniu najlepszym malarzem".

Początkowo uczył się malarstwa w Moskwie. W 1920 wyjechał do Paryża. Był bywalcem kawiarni La Rotonde. Przyjaźnił się z artystami kręgu Szkoły Paryskiej. Zarówni przed wojną, jak i po niej wiele podróżował. Wystawiał na licznych ekspozycjach we Francji i zagranicą. Uprawiał malarstwo w duchu impresjonizmu i postimpresjonizmu. Nazywany był malarzem "radości życia".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.